Agència Catalana de Turisme
Catalunya
Web Content Display

Participa

Preu

El preu d'inscripció és de 400€ (IVA inclòs). Aquesta quota dóna dret a:

    • Participació al Workshop amb presència al product manual

    • 1 agenda de cites

    • Dinar

Condicions de participació

1. En el moment de la inscripció se us demanarà el pagament de participació mitjançant targeta de crèdit.

2. Els participants hauran de ser membres afiliat al Catalunya Convention Bureau i vinculats directament a la captació de congressos: OPCs, Conventions i palaus

3. Tota empresa que sol·liciti la seva participació al Workshop Associatiu ha d'estar legalment constituïda segons la normativa vigent. En el cas específic dels establiments hotelers, establiments d'apartaments turístics, establiments de càmping, establiments de turisme rural i habitatges d'ús turístic, caldrà a més a més, que estiguin legalment registrades al Registre d'Empreses i Activitats Turístiques de la Direcció General de Turisme. L'acceptació de les condicions de participació implica la declaració de compliment d'aquests requisits.

4. Les empreses hauran d'estar al corrent del pagament d'altres accions amb l'Agència Catalana de Turisme, abans Turisme de Catalunya.

5. En cas que una empresa inscrita i cancel·li la seva participació abans del 24 d'abril (inclòs), se li retornarà el 50% del preu de la inscripció. Passada aquesta data no es retornarà cap import.

6. L'Agència Catalana de Turisme es reserva el dret a modificar i/o cancel·lar l'acte si ho considera oportú. En aquest cas, es retornarien els imports abonats per la inscripció.

7. Tots els participants en el Workshop cedeixen el seu dret d'imatge a l'Agència Catalana de Turisme per poder aparèixer a les fotografies, vídeos i material promocional que l'Agència Catalana de Turisme realitzi sobre aquest acte. Aquest material serà utilitzat posteriorment amb finalitats promocionals i/o comercials per l'Agència Catalana de Turisme.

8. La inscripció en el Workshop implica l'acceptació d'aquestes condicions de participació. L'incompliment d'alguna d'aquestes condicions implica la renúncia a participar en el Workshop Associatiu i el no reemborsament dels imports satisfets.

 

Web Content Display

Workshop Associatiu!

Resum informatiu

Data

10 de maig de 2019

Informació de registre

Data de tancament de registre: 12 d'abril de 2019

Localització

firaReus
Avinguda de Bellissens,40
(43204) Reus

Preu

  • 400€ (IVA inclòs).