Agència Catalana de Turisme
Catalunya
Web Content Display

 

Jordi Escribà

Jordi Escribà

 

Jordi Escribà té una àmplia experiència en el suport a l'obtenció de finançament europeu d'institucions publiques i privades participant tant en el disseny d'estratègies de captació de fons com en el suport en la identificació de programes i convocatòries europees més adients per als clients. Participa en els principals programes europeus: COSME, Erasmus +, Europa Creativa, Cooperació Territorial (INTERREGs), Cooperació transfronterera veïnatge (ENI CBC), cooperació Exterior (Devco). Entre el 2015 i 2018 ha intervingut en els projectes GPS Tourism, Hiking Europe, W-Slalom, Cosmetics4Wllbeing, INTER-TEX, EU4SPORTS Cluster Alliance, Handball for Dual Careers, Green Play, Innovative Clubs for Dual Careers, Ethics 4 Sports, Training Athletes for Sports Events Management....

 

Tornar al Programa