Agència Catalana de Turisme
Catalunya
Visualització de contingut web

 

INFORMACIÓ COVID-19.

A CAUSA DE LES COMPLICACIONS DERIVADES DE LA COVID-19 I SEGUINT LES RECOMANACIONS DE LES AUTORITATS SANITÀRIES, LA GENERALITAT DE CATALUNYA DESENVOLUPARÀ LES ACTIVITATS FORMATIVES A DISTÀNCIA MITJANÇANT STREAMING.

Registre Usuari

Formulari de registre

  • 1Dades usuari
  • 2Dades empresa
  • 3Cursos

Accepto les Condicions d'us:
 

Responsable del tractament: Direcció General de Turisme (Acreditacions, certificacions i formacions en l’àmbit turístic) i Agència Catalana de Turisme (Base de dades de clients i proveïdors i Base de dades del sector turístic).

Finalitat: gestionar les dades de caràcter personal derivades de les activitats formatives organitzades per la Direcció General de Turisme i l’Agència Catalana de Turisme.

Legitimació: consentiment de la persona interessada.

Drets de les persones interessades: teniu dret a accedir a les dades personals facilitades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos i a sol·licitar-ne la limitació del tractament en els supòsits previstos per la normativa vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o un correu electrònic a l'adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, o lopd.act@gencat.cat. signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat electrònic reconegut.