Agència Catalana de Turisme
Catalunya

Registre

Formulari d'inscripció

Dades de l'empresa/entitat per al catàleg

Introdueixi en aquesta secció les dades de l'empresa/entitat per al catàleg i la persona de contacte per a la fira.

Dades d'empresa

Logo d'empresa

El logo pel taulell/taula haurà d'enviar-se en format EPS, AI, JPG o TIFF. Mida màxima 2Mb.

Dades de contacte

Si us plau, comprovi que ha escrit correctament l'e-mail. Aquest e-mail s'utilitzarà per enviar-li les notificacions.

Dades de facturació

Marqui l'opció Sí per copiar les dades d'empresa a dades de facturació.

Aquest e-mail s'utilitzarà per enviar-li la FACTURA corresponent a la seva participació a aquesta fira.

Modalitats

Fira Imtm - Entitat privada - 1900€ 1425€
Fira Imtm - Entitat pública - 3450€

Pagament per domiciliació Bancària - Compte corrent

Avisos legals

By pressing the button, you consent to the Catalan Tourism Agency collecting and processing your personal data in order to send you communications and "Newsletters" related to the promotion of tourism in Catalonia.

Informem que durant l'acte es poden realitzar vídeos i fotografies de l’acte que l’Agència Catalana de Turisme utilitzarà amb finalitats promocionals per donar compliment a la missió interès públic de l’Agència Catalana de Turisme.

To exercise your rights of access, rectification, erasure and portability, restriction and/or objection to processing, you can contact the Catalan Tourism Agency, located in Barcelona- 08008, Passeig de Gràcia, 105- 3a planta; or write to the following address: lopd.act@gencat.cat.

For more information about the processing of your personal data, exercising your rights or lodging a complaint, please see our Privacy Policy.

By pressing Continue you are accepting the Participation Conditions. If you take part, the Catalan Tourism Agency will process your personal data in order to manage your registration and participation, as well as payment, invoicing and management of the accounting and fiscal obligations derived from any economic transactions.

També tractarem les teves dades per mantenir-te informat/da sobre la teva inscripció a la fira de turisme.