direcció General de Turisme
Catalunya

Condicions de participació

 1. PREUS D'INSCRIPCIÓ. El preu de la participació és de 80€ (+ 21% d'IVA) per persona i inclou l'assistència i participació a taules rodones i conferències i el coffee break i dinar.
  S'aplicarà un 50% de descompte a les empreses afiliades a l'ACT.

 2. Tota l'empresa que sol·liciti la seva participació al Fòrum Internacional de Turisme de Catalunya 2017 (FITCAT'17) ha d'estar legalment constituïda segons la normativa vigent. En el cas específic de les empreses d'allotjament hoteler i agències de viatges, caldrà a més a més, que estiguin legalment registrades al Registre d'Empreses i Activitats Turístiques de la Direcció General de Turisme. L'acceptació de les condicions de participació implica la declaració de compliment d'aquests requisits.

 3. Les empreses hauran d'estar al corrent del pagament d'altres accions amb l'Agència Catalana de Turisme abans Turisme de Catalunya.

 4. Qualsevol cancel·lació posterior al 16 de novembre suposarà la obligació d'abonament de la quota d'inscripció.

 5. En cas que l'empresa no es presenti a l'esdeveniment, l'Agència Catalana de Turisme es reserva el dret de no acceptar noves inscripcions en futurs esdeveniments.

 6. L'Agència Catalana de Turisme es reserva el dret a modificar i/o cancel·lar l'acte si ho considera oportú.

 7. Tots els participants en el Fòrum cedeixen el seu dret d'imatge a l'Agència Catalana de Turisme per poder aparèixer a les fotografies, vídeos i material promocional que l'Agència Catalana de Turisme realitzi sobre aquest acte. Aquest material serà utilitzat posteriorment amb finalitats promocionals i/o comercials per l'Agència Catalana de Turisme.

La inscripció en el Fòrum implica l'acceptació d'aquestes condicions de participació. L'incompliment d'alguna d'aquestes condicions implica la renúncia a participar en el FIT CAT'17 i el no reemborsament dels imports satisfets.

Fòrum Internacional de Turisme de Catalunya 2017

Resum informatiu

Data del workshop

Dijous 23 de movembre del 2017


Informació de registre

Del 28 de setembre al 15 de novembre (ambdues incloses)


Localització

Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB)


Preu

 • 80€ (+ 21% d'IVA)

 • 50% de descompte als afiliats a l'ACT

 

Servei de traducció Simultània

Aquest workshop comptarà amb servei de traducció simultània anglès - català durant tot l'esdeveniment