Agència Catalana de Turisme
Catalunya

Condicions de participació

 • La inscripció és gratuïta.

  El cost inicial de participació és de 25€, que serà retornat en cas d'assistir a les Jornades i només es retindrà el pagament en cas de no assistència.

  Aquesta quota dóna dret a assistir a:

  • Totes les sessions i ponències incloses dins les Jornades.

  • Dinar (màxim 2 persones per empresa)

 • Tota empresa que sol·liciti la seva participació a les Jornades InterPirineus 2018 ha d'estar legalment constituïda segons la normativa vigent.

  En el cas específic de les empreses d'allotjament hoteler, càmpings, residències-cases de pagès i agències de viatges, caldrà a més a més, que estiguin legalment registrades al Registre d'Empreses i Activitats Turístiques de la Direcció General de Turisme. L'acceptació de les condicions de participació implica la declaració de compliment d'aquests requisits.

 • Les empreses hauran d'estar al corrent del pagament d'altres accions amb l'Agència Catalana de Turisme, abans Turisme de Catalunya.

 • En cas que l'empresa no es presenti a les Jornades InterPirineus 2018, l'Agència Catalana de Turisme es reserva el dret de no acceptar noves inscripcions en futurs esdeveniments.

 • L'Agència Catalana de Turisme es reserva el dret a modificar i/o cancel·lar l'acte si ho considera oportú.

 • Tots els participants a les Jornades InterPirineus cedeixen el seu dret d'imatge a l'Agència Catalana de Turisme per poder aparèixer a les fotografies, vídeos i material promocional que l'Agència Catalana de Turisme realitzi sobre aquest acte. Aquest material serà utilitzat posteriorment amb finalitats promocionals i/o comercials per l'Agència Catalana de Turisme.

La inscripció a les Jornades implica l'acceptació d'aquestes condicions de participació.

L'incompliment d'alguna d'aquestes condicions implica la renúncia a participar a les Jornades InterPirineus 2018 i el no reemborsament dels imports satisfets.

Web Content Display

Jornades Interpirineus 2018

Resum informatiu

Dates

24 i 26 d'abril 2018


Lloc

24/04. Tremp (Pallars Jussà)

26/04. La Vall d'en Bas (La Garrotxa)

Horari: 09.30h - 18.30h


Registre

El registre es trobarà obert fins el dimarts 17 d'abril


Preu

La inscripció és gratuïta.

El cost inicial de participació és de 25€, que serà retornat en cas d'assistir a les Jornades.