Agència Catalana de Turisme
Catalunya

Condicions de participació

 1. El preu d'inscripció és de 800€ (IVA inclòs). Aquesta quota dóna dret assistir a:

  • 1 agenda durant el Workshop MEET Catalunya (1 persona per empresa)

  • 1 plaça pel coffee break i pel dinar

 2. Tota l'empresa que sol·liciti la seva participació al MEET Catalunya ha d'estar legalment constituïda segons la normativa vigent.
  En el cas específic de les empreses d'allotjament hoteler i agències de viatges, caldrà a més a més, que estiguin legalment registrades al Registre d'Empreses i Activitats Turístiques de la Direcció General de Turisme. L'acceptació de les condicions de participació implica la declaració de compliment d'aquests requisits.

 3. Les empreses hauran d'estar al corrent del pagament d'altres accions amb l'Agència Catalana de Turisme abans Turisme de Catalunya.

 4. En cas que una empresa inscrita i agendada cancel·li la seva participació abans del 22 de maig (inclòs) se li retornarà el 50% del preu de la inscripció. Passada aquesta data, no es retornarà cap import. Aquella empresa que no hagi estat escollida per cap operador i que renunciï al seu dret a agendar podrà declinar participar en el workshop i se li retornarà el 100% del preu de la inscripció.

 5. En cas que l'empresa no es presenti al workshop l'Agència Catalana de Turisme es reserva el dret de no acceptar noves inscripcions en futurs esdeveniments.

 6. L'Agència Catalana de Turisme es reserva el dret a modificar i/o cancel·lar l'acte si ho considera oportú.

 7. Tots els participants en el Workshop cedeixen el seu dret d'imatge a l'Agència Catalana de Turisme per poder aparèixer a les fotografies, vídeos i material promocional que el Catalunya Convention Bureau- Agència Catalana de Turisme realitzi sobre aquest acte. Aquest material serà utilitzat posteriorment amb finalitats promocionals i/o comercials per l'Agència Catalana de Turisme.
  La inscripció en el Workshop implica l'acceptació d'aquestes condicions de participació.  L'incompliment d'alguna d'aquestes condicions implica la renúncia a participar en el MEET Catalunya i el no reemborsament dels imports satisfets.

Workshop Meet Catalunya 2017

Resum informatiu

Data del workshop

Dijous 15 de juny del 2017


Informació de registre

Del 2 de març al 18 d'abril (ambdues incloses)

Abans de fer el registre tingueu preparada una breu descripció de la vostra empresa en anglès (màxim 500 caràcters)


Localització

Palau de Congressos Gran Casino Costa Brava (Lloret de Mar)


Preu

 • 800€ (IVA inclòs)

 • 10% descompte Membres del CCB Base

 • 20% descompte Membres del CCB Prime